DZHAKSYBEKOV Serik

Astana

MUKASHEV Tuleubek

Almaty

AKIMOV Rashit

Akmola region

TAGIMOV Marat

Aktobe region

KYLYSHBAYEV Nurlan

Almaty region

MUSAKHANOV Ansar

Almaty region

YENGSEGENOV Sarsenbay

Atyrau region

MUKAYEV Yerbulat

West Kazakhstan region

ZHOLDASBAYEV Muratbay

Zhambyl region

YERSHOV Sergey

Karaganda region

BEKTURGANOV Serik

Kostanay region

NURGALIYEV Zhenis

Kostanay region

BAKTIYARULY Murat

Kyzylorda region

ELAMANOV Bekmyrza

Kyzylorda region

BORTNIK Mikhail

Mangystau region

CHELPEKOV Baktybay

Mangystau region

BEKTAYEV Ali

South Kazakhstan region

KUBENOV Manap

Pavlodar region

PEREPECHINA Olga

North Kazakhstan region

PLOTNIKOV Sergey

East Kazakhstan region