DZHAKSYBEKOV Serik

Astana

REDKOKASHIN Vladimir

Astana

BIZHANOV Akhan

Almaty

MUKASHEV Tuleubek

Almaty

AKIMOV Rashit

Akmola region

YERGALIYEV Zhabal

Akmola region

SAGINDIKOV Yeleussin

Aktobe region

TAGIMOV Marat

Aktobe region

KYLYSHBAYEV Nurlan

Almaty region

MUSAKHANOV Ansar

Almaty region

ICHSHANOV Kairat

Atyrau region

YENGSEGENOV Sarsenbay

Atyrau region

AKHMETOV Rashit

West Kazakhstan region

MUKAYEV Yerbulat

West Kazakhstan region

ASTAYEV Ertargin

Zhambyl region

ZHOLDASBAYEV Muratbay

Zhambyl region

AKYLBAI Serik

Karaganda region

YERSHOV Sergey

Karaganda region

BEKTURGANOV Serik

Kostanay region

NURGALIYEV Zhenis

Kostanay region

BAKTIYARULY Murat

Kyzylorda region

ELAMANOV Bekmyrza

Kyzylorda region

BORTNIK Mikhail

Mangystau region

CHELPEKOV Baktybay

Mangystau region

AITAKHANOV Kuanysh

South Kazakhstan region

BEKTAYEV Ali

South Kazakhstan region

KUBENOV Manap

Pavlodar region

KUZEKOV Askhat

Pavlodar region

BILYALOV Serik

North Kazakhstan region

PEREPECHINA Olga

North Kazakhstan region

ABAIDILDIN Talgatbek

East Kazakhstan region

PLOTNIKOV Sergey

East Kazakhstan region