ҚАРАТАЕВ
Фахриддин
Әбдінабиұлы

Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі

Депутатқа хат
Расписание депутата