АБДРАХМАНОВ Сауытбек Абдрахманұлы
Әлеуметтік-мәдени даму комитеті
БОЖКО Владимир Карпович
Мәжілістің басшылық құрамы
ЖҰМАДІЛДАЕВА Наталья Васильевна
Әлеуметтік-мәдени даму комитеті
КИМ Роман Ухенович
Аграрлық мәселелер комитеті
МИКАЕЛЯН Наринэ Гамлетовна
Заңнама және сот-құқықтық реформа комитеті
МУРАДОВ Ахмет Сейдарахманович
Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитеті
НУРУМОВ Шаймардан Усаинович
Экономикалық реформа және өңірлік даму комитеті
ТИМОЩЕНКО Юрий Евгениевич
Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті
ХАХАЗОВ Шакир Хусаинович
Қаржы және бюджет комитеті