Қазақстан халқы Ассамблеясының депутаттық тобы

АБДРАХМАНОВ Сауытбек Абдрахманұлы
Депутаттық топтың жетекшісі
Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі
ТИМОЩЕНКО Юрий Евгениевич
Депутаттық топ жетекшісінің орынбасары
Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі
ЖҰМАДІЛДАЕВА Наталья Васильевна
Депутаттық тобының хатшысы
Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі
БАЙМАХАНОВА Галина Александровна
Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің Хатшысы
БЕКТҰРҒАНОВ Ерсұлтан Өтеғұлұлы
Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі
БОЖКО Владимир Карпович
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Төрағасының орынбасары
БЫЧКОВА Светлана Федоровна
Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің Хатшысы
ЕРЖАН Құдайберген Төлепұлы
Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі
ЗВОЛЬСКИЙ Сергей Адамович
Аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі
ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна
Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі
КИМ Роман Ухенович
Аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі
КЛИМЕНКО Иван Иванович
Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі
ҚАЗБЕКОВА Меруерт Айтқажықызы
Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің Хатшысы
ҚАРАТАЕВ Фахриддин Әбдінабиұлы
Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі
ҚОҢЫРОВ Айқын Ойратұлы
Аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі
МАГЕРРАМОВ Магеррам Мамедович
Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі
МАМРАЕВ Бейбіт Баймағамбетұлы
Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің Төрағасы
МИКАЕЛЯН Наринэ Гамлетовна
Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі
МУРАДОВ Ахмет Сейдарахманович
Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі
НИКИТИНСКАЯ Екатерина Сергеевна
Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі
НУРУМОВ Шаймардан Усаинович
Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің мүшесі
ОЛЕЙНИК Василий Иванович
Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі
СҰЛТАНОВ Қуаныш Сұлтанұлы
Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі
ТАСБОЛАТОВ Абай Бөлекбайұлы
Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі
ХАХАЗОВ Шакир Хусаинович
Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі
ШИШИГИНА Ольга Васильевна
Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі