Назарбаева Дарига
Заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

31.10.2013
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

пребывания Комитета по социально- культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан

в Алматинской области

 

(31 октября – 1 ноября 2013 года, город Талдыкорган) 

 

31 октября 2013 года

(четверг)

 

14.00

-

Встреча в аэропорту г.Талдыкорган

 

15.30 – 15.45

-

Выезд в Ескельдинский район

 

15.45 – 16.00

-

Посещение Дома культуры села

имени Н. Алдабергенова

 

16.00 – 16.15

-

Посещение детского сада «Карлыгаш»

села имени Н. Алдабергенова

 

16.15 – 16.30

-

Знакомство с мемориальным музеем

Н. Алдабергенова

 

16.30 – 16.40

-

Выезд в поселок Карабулак Ескельдинского района

 

16.40 – 16.55

-

Посещение районного Дома культуры

 

16.55 – 17.10

-

Посещение средней школы

 имени Н. Алдабергенова

 

17.10 – 17.25

-

Знакомство с районной поликлиникой

 

17.25 – 17.40

-

Выезд в г.Талдыкорган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября 2013 года

(пятница)

 

09.00 - 09.45

-

Регистрация участников заседания

 

10.00 - 12.00

-

Выездное заседание Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (Зал Дворца языков)

 

14.00 – 14.30

-

Посещение галереи  изобразительного искусства г.Талдыкорган

 

14.30 – 15.30

-

Знакомство с историко-краеведческим музеем имени М.Тынышбаева

 

15.30 – 16.00

-

Посещение областной библиотеки имени С.Сейфуллина

 

 

 

 

 

 

Мәдениет ұйымдары желісінің ең төменгі мемлекеттік нормативтері және мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгілік штаттары мәселелерін талқылау мақсатында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің көшпелі отырысының жүргізу тәртібі

 

Порядок ведения

выездного заседания Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан

по обсуждению вопросов минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры

 

 

Талдықорған  қаласы

 

г. Талдыкорган

 

       2013 жылдың «1»-ші

                   қараша

 

«1» ноября 2013 года

10.00 сағат

 

 

10.00 ч.

 

 

 

Отырысты жүргізуші:    Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік-мәдени даму                                   комитетінің төрайымы Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева

 

Ведет заседание: Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаева Дарига Нурсултановна 

 

ТӨРАЙЫМ:

Құрметті әріптестер және отырысқа  қатысушылар!

 

Бүгін біз бесінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің өкілеттіктерін іске асырудың үшінші сессияға арналған Негізгі іс-шаралар жоспарына сәйкес мәдениет ұйымдары желісінің ең төменгі мемлекеттік нормативтері және мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгілік штаттары мәселелерін талқылау мақсатында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің көшпелі отырысына жиналып отырмыз.

Атап кеткім келеді, аталған тақырып өзінің ерекшелігіне қарамастан, өте маңызды деп санаймын.

Бірнеше жыл бойы, менің әріптестерім, Мәжіліс депуттары мәдениет қызметкерлердің мемлекеттік нормативтері және мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгілік штаттарына сәйкес жұмыс істеу құқығына      заңнамалық тұрғыда  қол жетккізуіне едәуір күш салды. Мұндай құқық білім беру және денсаулық сақтау қызметкерлерінде баяғыда бар.

Депутаттардың жоспарлы жұмысының нәтижесінде, «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасы Заңына 2010 жылы бір қатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Олардың ішінде, аса маңыздылардың біреуі аталған заңның 6-шы бабына енгізілген түзету. Онымен Үкіметтің құзыретіне мәдениет ұйымдары желісінің ең төменгі мемлекеттік нормативтерін және мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгілік штаттарын бекіту енгізілген.

Аталған түзетуге сәйкес Үкімет тиісті қаулы қабылдау керек болатын. Бірақ ол мәселе әр түрлі себептермен созылып кетті.

Депутаттар осы мәселенің шешілуіне қайтадан белсене кірісті. Нәтижесінде, тек қана 3-жыл дан кейін ағымдағы жылдың маусым айында Үкіметтің «Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандық, облыстық маңызы бар қалалардың, ауылдық деңгейлердегі мемлекеттік мәдениет ұйымдарының үлгілік штаттарын бекіту туралы» қаулысы қабылданды.

Бірақ, оның ішінде мәдениет ұйымдары желісінің нормативтері туралы ештеңе айтылмаған.

Ал нормативтер жоқ болса, әр жергілікті басшы аймақта қанша кітапхана, мұражай, мәдениет үйлер болу керектігін өзі шешеді.

Іс жүзінеде мыңдаған мәдениет саласында енбек етіп жұрген адамдардың проблемалары тек жартылай шешілген деп айтуға болады.

Бүгінгі күнде біздің әріптестеріміз-депутаттар мәдениет ұйымдары желісінің нормативтері туралы тиісті Үкіметтің қаулысын тезірек қабылдану туралы мәселені қайта көтеріп отыр.

Сонымен, құрметті әріптестер, өздеріңіз байқап отырғандай, бүгінгі отырысқа ұсынылып отырған тақырып өте маңызды және мерзімді.

Осыған орай, біз, Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшелері, Алматы облысы мәдениет саласының қызметкерлерін, жалпы мәдениет дамуына жауаптылардың аталған саладағы атқарылып жатқан жұмыстары туралы, проблемалар туралы естігіміз, және проблемалардың шешу жолдарын сіздермен бірлесе отырып табуымыз келеді.

 

Құрметті әріптестер, отырысқа шақырылғандар!

Мәдениет - өте терең, ауқымды ұғым, себебі, бұл әр халықтың ең басты, рухани байлығы болып саналатыны сөзсіз. Ал егеменді Қазақстан халқы үшін бұл ұғымның маңызы шексіз.

Мемлекет басшысы – Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында «Дәстүр мен мәдениет – ұлттың генетикалық коды. Біз өзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді осы әралуандығымен және ұлылығымен қосып қорғауымыз керек, мәдени игілігімізді бөлшектеп болса да жинастыруымыз керек. Қазақстандық мәдениет еліміздің барлық азаматтары үшін патриоттықтың өзегі болуы қажет» деп атап кетті.

Бүгінгі көшпелі отырысқа Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттары, мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері, Алматы облысының басшылары мен жауапты қызметкерлері, «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының басшылары, облыстық мәдениет мекемелерінің қызметкерлері және қоғамдық бірлестіктердің  өкілдері қатысып отыр.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Уважаемые коллеги и участники заседания!

Сегодня, в соответствии с Планом основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента Республики Казахстан пятого созыва на третью сессию Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан проводит в Алматинской области выездное заседание с целью обсуждения вопросов минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры.

Данная тема, несмотря на свою казалось бы узкую специфику, имеет очень важное значение.

В течение многих лет мои коллеги, депутаты Мажилиса Парламента РК прилагали огромные усилия для того, чтобы на законодательном уровне добиться права работников культуры работать в соответствии с нормативами сети организаций культуры и типовыми штатами государственных организаций культуры, как это предусмотрено у их коллег, работников сферы образования и здравоохранения.

Результатом этой планомерной работы депутатов стало внесение в 2010 году изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». В частности, среди других особо выделяется поправка в ст. 6 Закона, согласно которой в компетенцию Правительства включено утверждение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры всех уровней.

В соответствии с указанной поправкой Правительство должно было подготовить соответствующее постановление, однако его принятие по разным причинам затягивалось.

 В результате депутаты вновь были вынуждены добиваться решения этого вопроса. В итоге, в июне текущего года было принято постановление Правительства «Об утверждении типовых штатов государственных организаций культуры областного, города республиканского значения, столицы, районного, городов областного значения, сельских уровней».

Казалось бы, проблемы тысяч работников сферы культуры решены, но на самом деле они решены только частично. Дело в том, что в данном постановлении отсутствуют положения о нормативах сети организаций культуры.

Поскольку нормативы не определены, то каждый руководитель вправе сам определять количество библиотек, музеев и домов культуры, необходимых на территории региона.

В этой связи, наши депутаты вновь поднимают вопрос о скорейшем принятии соответствующего Постановления по указанным нормативам.

Таким образом, уважаемые коллеги, как вы видите, предложенный сегодня к обсуждению вопрос, является очень важным и своевременным.   

Уважаемые коллеги, приглашенные!

Культура - это очень глубокое и объемное понятие. Культура является главнейшим богатством любого народа. А для народа молодого, независимого Казахстана это понятие имеет поистине неоценимое значение.

Как отмечал Глава нашего государства Н.А. Назарбаев «Традиции и культура – это генетический код нации… Нам следует оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем их многообразии и величии, собирать по крупицам наше культурное достояние…Казахстанская культура должна стать патриотическим ядром для всех граждан страны». 

В этой связи, нам, депутатам Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, хотелось выслушать непосредственно работников культуры Алматинской области, всех, кто отвечает за развитие культуры, о состоянии работы в данной сфере, узнать о проблемах и совместными усилиями найти пути их решения.

В работе нашего выездного заседания участвуют депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители министерства культуры и информации, руководители и ответственные работники акимата Алматинской области, руководители областного филиала партии «Нур Отан», работники культурных учредений, представители общественных объединений.

 

 

ТӨРАЙЫМ:

Құрметті депутаттар, көшпелі отырысқа қатысушылар, аталған отырыстың Бағдарламасы өздеріңізде бар. Бағдарлама бойынша қандай пікірлеріңіз бар?

Қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Сөйлеушілерге 7 минөтке дейін уақыт беріледі. Баянламашыларға сұрақтарыңызды жазбаша түрде жіберулеріңізді сұраймыз. Жауаптарды барлық баяндамалардан кейін беру ұсынылады.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Уважаемые депутаты, участники выездного заседания, Программа нашего мероприятия у вас имеется. Какие будут предложения?

Поддерживаем?  Тогда утверждаем программу.

Выступающим предоставляется время до 7-минут. Вопросы к докладчикам просим направлять в письменном виде. Ответы на вопросы предлагается давать в конце всех выступлений.

 

ТӨРАЙЫМ:

Олай болса, баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Жауапты хатшысы Құрманғалиева Жанна Дулатқызына  беріледі.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Слово для доклада предоставляется Ответственному секретарю министерства культуры и информации Республики Казахстан Курмангалиевой Жанне Дулатовне.

 ( Ж.Д. Құрманғалиеваның сөзі)

 (Выступление Курмангалиевой Ж.Д.)

 

ТӨРАЙЫМ:

 Рахмет. Келесі сөз «300 орындық ауылдық мәдениет үйі» үлгілік жобаны таныстыру үшін «Қазақ кұрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты» акционерлік қоғамының бас сәулетшісі Николай Иванович Павленкоға беріледі.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово для презентации типового проекта «Сельский дом культуры на 300 мест» предоставляется главному архитектору  АО «Казахский научно-исследовательский проектный институт строительства и архитектуры» Павленко Николаю Ивановичу.

                

              (Н.И. Павленконың сөзі.)

              (Выступление Павленко Н.И.)

 

 

ТӨРАЙЫМ:

 Рахмет. Келесі сөз Алматы облысы әкімінің орынбасары Серік Мейрханұлы Мұқановқа  беріледі.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово предоставляется заместителю акима Алматинской области Муканову Серику Мейрхановичу.

                

              (С.М. Мұқановтың сөзі.)

              (Выступление Муканова С.М.)

 

 ТӨРАЙЫМ:

Рахмет. Келесі сөз облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы Рахмет Разбекұлы Есдаулетовке  беріледі.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово предоставляется руководителю областного управления культуры, архивов и документации Есдаулетову Рахмету Разбековичу.

 

                  (Р.Р. Есдаулетовтың сөзі.)

          (Выступление Есдаулетова Р.Р.)

 

ТӨРАЙЫМ:

Рахмет. Келесі сөз Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі, Мурат Абдуреимұлы Ахмадиевке беріледі.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово предоставляется депутату Мажилиса Парламента, члену нашего Комитета Ахмадиеву Мурату Абдуреимовичу.

 

             (М.А. Ахмадиевтің сөзі.)

    (Выступление Ахмадиева М.А.)

 

 

ТӨРАЙЫМ:

Рахмет. Келесі сөз Текелі қалалық мәдениет үйінің директоры Константин Михайлович Нестеровке беріледі.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово предоставляется директору городского Дома культуры города Текели Нестерову Константину Михайловичу.

          

              (К.Н. Нестеровтың сөзі.)

     (Выступление Нестерова К.Н.)

 

 

ТӨРАЙЫМ:

Рахмет. Келесі сөз «Жәркент мешіті» мұражайының директоры Шәріпхан Нұржанұлы Тұрғановқа беріледі.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово предоставляется директору музея «Жаркентская мечеть» Турганову Шарипхану Нуржановичу.

 

             (Ш.Н. Тұрғановтың сөзі.)

            (Выступление Турганова Ш.Н.)

 

ТӨРАЙЫМ:

Рахмет. Келесі сөз Жетысу аулы мәдениет үйінің директоры Қайрат Қазыкенұлы Әбілқасымовқа беріледі.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово предоставляется директору Жетысуского сельского дома культуры Абылкасимову Кайрату Казкеновичу.

 

              (К.К. Әбілқасымовтың сөзі.)

             ( Выступление Абылкасимова К.К.)

 

ТӨРАЙЫМ:

Рахмет. Келесі сөз Іле ауданы Ақши ауылының кітапхана меңгерушісі Жұмахан Башарқұлқызы Мұнайтпасоваға беріледі

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо. Следующее слово предоставляется заведующей сельской библиотеки Мунайтпасовой Жумахан Башаркуловне.

 

                  (Ж.Б. Мұнайтбасованың сөзі.

          Выступление Мунайтбасовой Ж.Б.)

 

ТӨРАЙЫМ:

Рахмет.

Құрметті әріптестер, көшпелі отырыстың бағдарламасында көрсетілген азаматтар сөйлеп болды. Енді сұрақ – жауап және талқылау рәсіміне көшейік.

Сөйлейтіндеріңіз барма?

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Спасибо.

Уважаемые коллеги, участники выездного заседания!

На этом выступления по программе закончились.

Есть мнение перейти к процедуре вопросов-ответов и обсуждению.

Есть ли желающие выступить?

 

                    (Отырысқа қатысушылардың сөз сөйлегендерге

                   сұрақтары және оған  жауаптар. Талқылау.

          Вопросы к выступающим-ответы, обсуждение.)

 

 

 

Қорытынды шығару.

Подведение итогов.

 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің төрайымы Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның қорытынды сөзі.

Заключительное слово Председателя Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н.

 

 

ТӨРАЙЫМ:

 

Құрметті көшпелі отырысына қатысушылар!

 

Менің ойымша бүгін өте маңызды және пайдалы әңгіме болды деп санаймын. Біз Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі депутаттарының, мемлекеттік орган басшыларының, мәдениет саласында енбек жасап жүрген азаматтардың ой-пікірлерін тыңдадық.

 

Бугінгі күнде, Алматы облысы мәдениет саласындағы қызметкерлер, еш қиындықтар мен проблемаларға қарамастан, өз жұмысын адал атқарып отырғанына көзіміз толығымен жетіп отыр.

Бүгінгі таңда олар өздеріне ерекше көңіл бөлінуін талап ететін біздің қоғамымыздың білімді және дарынды ерекше санатын құрайды. Мәдениет үйлері, мұражайлар, кітапханалар енбеккерлерінің  жұмыс жасап отырған саласы біздің мемлекетіміз бен қоғамымыз үшін өте маңызды. Дәл солар бүгінгі таңда халқымыздың салт-дәстүрін сақтап қалу және азматтарымыздың рухани тәрбие беру жолдарында тұр.

Сондықтан, өзінің Қазақстан халқына жолдауында Елбасы алдымызда қойған мақсаттарға жету үшін, біз бар кұшімізді салуымыз керек.

Мәдениет қызметкерлерінің жиналып қалған проблемаларының шешілуін тездетуіміз керек.

Мәдениет үйі, мұражай, кітапхана қызметкерлердің,  әсіресе ауылдық жерде,  өмір жағдайы, жалақысы, мәртебесі, олардың халыққа деген рухани өркендеуіне қосқан үлесіне сәйкес болу керек.

Менің ойымша, бүгінгі күні айтылғандардың бәрі өзіміздің жұмысымызда ескеріледі.

Берілген мүмкіндікті пайдалана отырып, бізді жылы жүзбен қабылдап және бүгінгі біздің көшпелі отырысымызды ұйымдастыруы мен өткізілуіне көмек көрсеткен үшін  Алматы облысы басшыларына алғысымды айтқым келеді. Біздің іс-шараға қатысып белсенділік танытқан қатысушылар мен  шақырылғандарға да алғысымды білдіріп, барлықтарыңызға жақсылық, бақ-береке, творчестволық табыс және  халқымыз бен мемлекетіміздің игілігі үшін атқарып жатқан істеріңізге сәттілік тілеймін.

 

Осымен біздің көшпелі отырысты жабық деп жариялаймын.

Барлығыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.

 

Уважаемые коллеги, участники заседания!

 

На мой взгляд, сегодня состоялся конструктивный и полезный разговор. Мы с вами услышали мнения депутатов Мажилиса Парламента, представителей государственных органов, руководителей и представителей работников сферы культуры, молодежи области.

Мы еще раз убедились в том, что простые труженики культуры, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, добросовестно выполняют свою работу.

Сегодня они составляют особую категорию нашего общества, достаточно образованную и талантливую, которая требует к себе постоянного внимания. Сфера, в которой трудятся работники домов культуры, музеев, библиотек является важнейшей для нашего государства и общества. Именно они сегодня стоят на страже наших обычаев и традиций, духовного воспитания наших граждан.

Поэтому, для достижения целей, о которых в своем ежегодном Послании народу Казахстана говорил Глава государства, нам нужно приложить все необходимые усилия. Мы должны ускорить решение накопившихся проблем работников культуры. Условия жизни и труда, заработная плата, статус библиотекаря, работника дома культуры, музея, особенно в сельской местности, должны соответствовать их вкладу в духовное возрождение нации.

И я думаю, что все то, о чем сегодня было сказано, все ваши мнения, конструктивные предложения, мы обязательно учтем в нашей дальнейшей работе.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству Алматинской области за теплый прием и помощь в организации и проведении выездного заседания нашего Комитета. Спасибо всем участникам и приглашенным за активное участие в нашем мероприятии, желаю всем вам добра, благополучия, крепкого здоровья и творческих успехов.

 

На этом выездное заседание объявляю закрытым.

Всем еще раз спасибо. До свидания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА

выездного заседания Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан

 

город Талдыкорган,                                                   1 ноября  2013 года,  конференц-зал «Дворца языков»                                    10.00 часов                                                                                                                         

 

10.00 - 10.05

 

-

вступительное слово Председателя Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны

 

10.05 - 10.15

 

 

 

10.15 – 10.25                                  

-

выступление Ответственного секретаря Министерства культуры и информации   Республики Казахстан  Курмангалиевой Жанны Дулатовны

 

презентация типового проекта «Сельский дом культуры на 300 мест» (Павленко Николай Иванович – главный архитектор  АО «Казахский научно-исследовательский  проектный институт строительства и архитектуры»)

 

10.25 - 10.35

 

-

выступление заместителя акима области Муканова Серика Мейрхановича

 

10.35 - 10.45

 

-

выступление руководителя областного управления культуры, архивов и документаций Есдаулетова  Рахмета Разбековича

 

10.45 - 10.55

 

-

выступление депутата Мажилиса Парламента  Республики Казахстан Ахмадиева  Мурата Абдуреимовича

 

10.55 - 11.05

 

-

выступление директора дома культуры города Текели Нестерова Константина Михайловича

 

11.05 - 11.10

-

выступление директора музея «Жаркентская мечеть» Турганова Шарипхана Нұржановича

 

11.10 - 11.15

-

выступление директора Дома культуры села Жетысу Ескельдинского района Абылкасимова Кайрата Казкеновича

 

11.15 - 11.20

-

выступление заведующей  библиотекой села Акши Илийского района Мунайтпасовой Жумахан Башаркуловны

 

11.20 - 11.40

-

Ответы на вопросы

 

11.40 - 12.00

-

Подведение итогов

 

 

Поискwww.akorda.kz
www.government.kz
www.religions-congress.org
http://adilet.minjust.kz/