The website color
Distance between letter distance
Images

Parliamentary inquiries

Date and reg. request number 11/16/2023, ДС-424
Requester АУЕСБАЕВ Н.С.
Participants request КЕРІМБЕК Б.Б. РАХИМЖАНОВ А.Н., САГАНДЫКОВА А.Б., САЙЛАУБАЙ Н.С.
Addressee ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СМАИЛОВ Алихан Асханович
Summary of the request Құжаттарсыз салынған тұрғын үйлерге азаматтардың құқықтарын біржолғы заңдастыруға жәрдемдесу (легализация) мәселесі туралы.
Document

ОТВЕТ
Date and number of response 12/14/2023, 11-12/5303дз
Full name СМАИЛОВ Алихан Асханович
Quick response content Рұқсат беру құжаттары толық алынбаған жер учаскелері мен салынған құрылыстарға азаматтардың құқықтарын біржолғы заңдастыруға қатысты
Document