Қазақстан Республикасының Конституциясы
1995 жылғы 30 тамыз