Қарақұсова
Гүлжан
Жанпейісқызы

Қаржы және бюджет комитетінің Төрайымы

Депутатқа хат
Заң шығару қызметі
Халықаралық қызметі
02.03.2009

Информация о международной деятельности Карагусовой Г.Д. - председателя Комитета по финансам и бюджету

Аймақтағы жұмысы
Сөздері, мақалалары мен жарияланымдары