Ким
Роман
Ухенович

Аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі

Депутатқа хат
Расписание депутата