Мажилис


02.07.2021 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 02.07.2021 г.

25.06.2021 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 25.06.2021 г.

18.06.2021 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 18.06.2021 г.

11.06.2021 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 11.06.2021 г.