Депутатские запросы

Дата и рег. номер запроса 30.04.2021, ДС-171
Инициатор запроса Бейсенбаев Е.С.
Участники запроса Кучинская Ю.В., Ахметов М.А., Абсеметова А.М., Ли Ю.В.
Адресат Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Абылкасымова М. Е.
Краткое содержание запроса Онлайн-алаяқтық туралы
Документ

ОТВЕТ
Дата и номер ответа 31.05.2021, 06-3-03/569
ФИО Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Абылкасымова М. Е.
Краткое содержания ответа Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) Сіздердің микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарда онлайн-кредиттерді ресімдеу тәртібін идентификаттау рәсімін қатаңдату арқылы қайта қарауға қатысты сауалдарыңызды қарап, осы хатқа қосымшаға сәйкес ақпаратты жіберіп отыр.
Документ