Цвет сайта
Расстояние между буквами
Изображения

Депутатские запросы

Дата и рег. номер запроса 08.12.2021, ДЗ-338
Инициатор запроса Бижанова Г.К.
Участники запроса Рау А.П., Кожахметов А.Т., Платонов А.С.
Адресат Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, Скляр Р.В.
Краткое содержание запроса Об усилении государственного контроля за выполнением АО "Арселор Миттал Темиртау" требований Кодекса о недрах и недропользовании
Документ

ОТВЕТ
Дата и номер ответа 10.01.2022, 17-13/7497дз
ФИО И.о. Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, Скляр Р.В.
Краткое содержания ответа Аталған мәселелер мемлекеттік органдарда егжей-тегжейлі қарастырылды және олардың стратегиялық маңызын ескере отырып, жазбада көтерілген мәселелерді қосымша зерделеу қажеттілігі туындады. Осыған байланысты, қажетті рәсімдер өткізілгеннен кейін депутаттық сауалыңызға тиісті жауап белгіленген тәртіппен жолданатын болады.
Документ
Дата и номер ответа 15.02.2022, 17-13/7497дз
ФИО Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, Скляр Р.В.
Краткое содержания ответа Информация прилагается