Мажилис


03.04.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 03.04.2020 г.

27.03.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 27.03.2020 г.

20.03.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 20.03.2020 г.

13.03.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 13.03.2020 г.