Мажилис


27.11.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 27.11.2020 г.

20.11.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 20.11.2020 г.

13.11.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 13.11.2020 г.

06.11.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 06.11.2020 г.