Мажилис


18.09.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 18.09.2020 г.

11.09.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 11.09.2020 г.

04.09.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 04.09.2020 г.

30.06.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектовв Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 30.06.2020 г.