Мажилис


30.06.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектовв Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 30.06.2020 г.

19.06.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектовв Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 19.06.2020 г.

12.06.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектовв Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 12.06.2020 г.

05.06.2020 С В Е Д Е Н И Я о прохождении законопроектов в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на 05.06.2020 г.