ИМАШЕВА
Снежанна
Валерьевна

VIII сайланған
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрайымы

Депутатқа хат
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік әділет саласын жетілдіру және кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заң жобасының тұсаукесері

Заң жобасында 4 негізгі бағыт қарастырылған.

Біріншіден, жария-құқықтық даулардың жекелеген санаттарын Азаматтық процестік кодекстен (бұдан әрі - АІЖК) Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекске (бұдан әрі - АӨК) ауыстыру.

Екінші, "нормативтік құқықтық актінің заңдылығына дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу" 30-тарауын АІЖК-ден әкімшілік Әділет жазықтығына ауыстыру ұсынылады.

Бұл аударма Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты қызметінің ерекшеліктерін, сондай-ақ Конституциялық сот ісін жүргізуді және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің заңдылығына дау айту туралы істер бойынша іс жүргізуді нақты ажырату қажеттілігін ескере отырып жүзеге асырылатынына назар аударамыз.

Үшіншіден, мемлекеттік органдар, мемлекеттік органдар және мемлекеттік ұйымдар арасындағы заңнамалық нормаларды түсіндіру жөніндегі дауларды шешу жөніндегі құзыретті Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекіту.

Төртіншіден, Әкімшілік рәсімдер туралы заңнаманың жекелеген нормаларын одан әрі түзету, оның ішінде: дауларға шағымданудың сотқа дейінгі тәртібін жетілдіру, әкімшілік рәсімнің мерзімдерін және оларды есептеу тәртібін нақтылау, тыңдау өткізілетін әкімшілік рәсімді өткізу мерзімдерін ұлғайту (үш күннен бес күнге дейін), өйткені тыңдау рәсімін өткізу бөлігінде үш күн бұрын келіспеушілік бар рәсім мерзімінің аяқталуы және басқалар.